25-26 listopada w Warszawie odbyła się  konferencja dla liderów Global Leadership Summit. Twórcą konferencji jest Bill Hybels, przywódca wielotysięcznego kościoła Willow Creek , pastor, autor książek z dziedziny przywództwa i budowania kościoła, człowiek wpływu. Polskim partnerem GLS jest Instytut Przywództwa i jego szef Piotr Gąsiorowski, także pastor, także autor. Poprzednie edycje polskiej konferencji miały miejsce w Krakowie, w tym roku konferencja odbyła się także w Warszawie, w kinie Luna. Jesteśmy w gronie 125 krajów, które organizują u siebie konferencję GLS.

Wydarzenie dedykowane jest liderom kościołów, organizacji, rządów, szkół, rodzin. Ludziom, którzy w miejscu swojej aktywności mają wpływ na innych. Przywódca to ten, kto ma wpływ. Ma wizję i cel. Ma pasję, za którą podążają inni, aby przeprowadzić ludzi z miejsca TU do miejsca TAM. Mówcami konferencji są światowi eksperci z dziedzin zarządzania, nauki, biznesu, praktycy przywództwa w kościołach, organizacjach non-profit. W tym roku m.in. Patrick Leoncioni, John C. Maxwell, Bill Hybels

To był bardzo intensywny czas: zdobywanie wiedzy, umiejętności, inspirujące rozmowy, nawiązywanie nowych relacji, wymiana doświadczeń w gronie tych, którzy chcą więcej i lepiej – żyć, pracować, służyć.

Szczególne podziękowania należą się Instytutowi Przywództwa i Piotrowi Gąsiorowskiemu za perfekcyjną organizację i pozyskanie licznego grona partnerów. Doświadczaliśmy opieki, troski, serca i współpracy.

Był też czas na uwielbienie, które poprowadził znany muzyk Grzegorz Kloc z zespołem. Usługa modlitewna dla potrzebujących !

Konferencja GLS to 12 sesji wykładów, ogromna dawka wiedzy, którą będziemy się dzielić w kolejnych wpisach; nie sposób jej zmieścić w jednym materiale.

Tematem głównym konferencji było szeroko rozumiane przywództwo, zespół cech i umiejętności, które sprawiają, że ludzie podążają za swoim liderem. Przywództwo to relacja, której paliwem jest pasja lidera – mówił Bill Hybels. Pasja zaś rodzi się na wzgórzach marzeń lub w dolinach niesprawiedliwości, zła i krzywdy. Za każdym razem chcemy coś poprawić,zmienić, ulepszyć lub stworzyć. O zbiornik pasji trzeba nieustannie dbać i uzupełniać jego zasób. Jak to zrobić? B.Hybels opowiedział swoją historię: jechał już na oparach swojej pasji – jak powiedzieliby zmotoryzowani. Decyzja o sfinansowaniu operacji dziecka i przywrócenia go do grona  zdrowych rówieśników nakarmiła  duszę pastora Hybelsa i zbiornik pasji po brzegi. Oznacza to, że pasja musi się przelewać, jej zbiornik musi mieć stały przepływ.

Jossy Chacko, załozyciel i prezes Empart Inc, który ma wpływ na ponad 60 tys ludzi, mówił, że Bóg rozdaje talenty, stawia nas w miejscu odpowiedzialności. I czeka. Czeka, aż posłusznie podejmiemy ryzyko. Wizja zawsze wisi na zawiasach ryzyka; tu powstaje miejsce na kroki wiary. Lider, nim się cofnie, musi zadać sobie pytanie: kto nie otrzyma swojego błogosławieństwa, gdy ja nie podejmuję kroków wiary, nie poszerzam wizji?

Kieszenie zależności to takie miejsca w naszym życiu, kiedy podejmujemy Boże wyzwanie. Ryzykujemy, stawiamy kroki wiary i oczekujemy, że Bóg wszystko dobrze uczyni. O Gedeonie i jego kieszeniach zależności mówiła, m.in. Danielle Strickland, liderka Armii Zbawienia.

Talent plus wiedza plus doświadczenie, to elementy składowe sukcesu lidera. Nawet, gdy to już mamy, potrzeba jeszcze siły charakteru. Na samym potencjale nie pojedziesz – mówił Andrzej Horyza, współzałożyciel Slot Art Festiwal.

Umiejętnością skutecznego lidera jest włączenie ludzi w proces zmiany. Nie pomysły zmieniają świat, ale ich wykonanie mówił Chris McChesney, autor bestsellerów, współpracownik Franklin Covey. Zespołowe skupienie wszystkich ludzi organizacji  na Szalenie Ważnym Celu, który góruje ważnością nad innymi celami jest warunkiem dobrej zmiany. McChesney twierdzi, że odpowiednikami naturalnych praw świata fizycznego: siły nośnej, wagi, oporu,w świecie organizacji jest odpowiedzialność, morale, zaangażowanie. Wiedza i umiejętne wykorzystanie praw naturalnych stwarza wymiar ekologiczny realizacji celu.

Patrick Leoncini, autor bestsellerów, mówił o cechach idealnego gracza zespołowego. Są nimi pokora, głód i spryt. Cechy te mają większe znaczenie niż umięjętności techniczne członków zespołu.

Najważniejszą cechą lidera, wg Johna Maxwella, eksperta w obszarze przywództwa, jest dodawanie wartości innym ludziom. Oni lgną i szukają liderów dodających im wartości. Lider może być szafarzem  błogosławieństwa lub przekleństwa nad życiem swoich ludzi. O sile wpływu mówił także Henryk Siodmok, praktyk biznesu, prezes zarządu Grupy Atlas. Przedsiębiorca w Polsce ma większy wpływ niż ksiądz,  gdyż dysponuje kapitałem, czasem i sumieniem. Talentem przedsiębiorcy jest odpowiedzialność – mówił Siodmok.

O autentyczność lidera, cesze, która wyzwala potencjał zespołu mówił Piotr Gąsiorowski. Decyzja opublikowania swojej książki „Wybaczyć Bogu”, która jest intymną historią tragedii, bólu, drogi do wybaczenia autora,  to właśnie autentyczność, i szczerość. Zaproszenie innych do swojego intymnego świata.

Ból, cierpienie, prześladowanie to trudne tematy przywództwa, które pojawiały się jak błyśnięcie flesza na  tej konferencji.  Niewygoda, cierpienie, zawód, ryzyko i ból,  towarzyszą liderom w ich pracy, misji, usłudze. To komponent przywództwa. Jest jednak napisane: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios (Mt 5,10).

W tym złotym wieku przywództwa, mówił Patrick Leoncioni, należy unikać goryczy i poddania. Nagroda jest wielka.

 

 

 Reportaż; # GLS ; # Hanna Tarnawska

 

 Global Leadership Summit 2017dscf34791Global Leadership Summit 2017