Z nadzieją i wiarą patrzymy w przyszłość, że ten Nowy Rok będzie kolejnym w wypełnianiu misji służenia liderom, wspierania ich, budowania i wyposażania w nowe umiejętności.   Jest też czas na podsumowanie i refleksję ile udało się zrobić, czy to było dobre i jak...

czytaj dalej