Z nadzieją i wiarą patrzymy w przyszłość, że ten Nowy Rok będzie kolejnym w wypełnianiu misji służenia liderom, wspierania ich, budowania i wyposażania w nowe umiejętności.

 


Jest też czas na podsumowanie i refleksję ile udało się zrobić, czy to było dobre i jak można więcej…
Służba LeaderStyle prowadzi warsztaty, panele dyskusyjne, indywidualne sesje, wykłady.

 

Wprowadzamy nowoczesne sposoby zdobywania wiedzy i umiejętności opracowując autorskie narzędzia pracy z grupą. Naszym podręcznikiem jest BIBLIA.

 

Czas na krótkie podsumowanie 2017 roku. Co za nami?


Naszym przywilejem było poprowadzenie warsztatu „Prowadzenie ludzi przez naśladowanie Jezusa” dla liderów kilku kościołów z Warszawy, Bielska – Białej, warsztatu dla SCH Południe.


W ubiegłym roku w Wyższej Szkole Teologiczno –Społecznej w ramach zajęć z Przywództwa służba LeaderStyle prezentowała autorskie narzędzie KOŁO PRAWDY. Uczestnicy poznali zasady i ćwiczyli przeprowadzanie tak zwanych trudnych rozmów. W prawdzie, miłości i braterstwie.


Plonem ubiegłego roku jest także spotkanie z liderami kościoła we Włocławku. Przygotowany dla nich Warsztat ARKA pomógł uczestnikom w odkrywaniu swoich talentów, umiejętności i sposobów ich wykorzystania w kościelnej służbie.


Ubiegły rok to także przeprowadzenie kilku warsztatów dla Kościoła Genesis w Warszawie.


Cieszymy się tym, co już udało się zrobić. Cały czas jednakże trwa praca „na zapleczu”. Tworzenie nowych narzędzi, konsultacje, inspirujące rozmowy.

Szukanie Bożych podpowiedzi.


Dziękujemy za wszystkie słowa zachęty, które mobilizują do kolejnych działań. Dziękujemy uczestnikom za współpracę, liderom za zaufanie. Dziękujemy za opiekę mentorom.


Dziękujemy Bogu, że nas w tym miejscu postawił i zaufał.