Zaczynamy od marzenia. Małe marzenie - to mały świat.  Wielkie marzenie buduje Królestwo...  Pan dał talenty i liczył na ich pomnożenie. Posłusznych nazwał wiernymi i nagrodził poszerzeniem wpływu. Wierność to pomnażanie.Jossy Chacko jest  założycielem i prezesem...

czytaj dalej