Zaczynamy od marzenia. Małe marzenie – to mały świat.  Wielkie marzenie buduje Królestwo…  Pan dał talenty i liczył na ich pomnożenie. Posłusznych nazwał wiernymi i nagrodził poszerzeniem wpływu.

Wierność to pomnażanie.Jossy Chacko jest  założycielem i prezesem Empart Inc,  przywódcą ponad 6 tysięcy liderów biznesu i kościoła. Zaczynał od małego marzenia o karierze w biznesie, dostatku, ciepłym życiu, emeryturze na rodzinnej farmie. To marzenie, jak mówi, wykoleiło się, gdy spotkał w czasie swojej podróży  w Indiach małego chłopca.

Bezdomnego żebraka ze slumsów –  świata nędzy, wykorzystywania seksualnego, handlu organami. W Jossy,m „pracowała” przypowieść o talentach z Biblii. Myślał o swoich talentach, powodach dla których je otrzymał  i sposobach pomnożenia, aby kiedyś usłyszeć od swojego Pana: dobra robota, awans!  Sługo dobry i wierny – postawię cię nad wieloma…

 

Tak zrodziła się wielka wizja transformacji życia ludzi i społeczności chrześcijańskich w Indiach. Obecnie Empart Inc kształtuje kulturę przywództwa w 7 krajach, w zespołach liczących 65 tysięcy osób.

 

Wielka wizja wisi zawsze na zawiasach ryzyka – mówił na ubiegłorocznym GLS Jossy Chacko.   Poszerzaj horyzonty, patrz daleko i śmiało – mówił.

Ktoś może nie otrzymać swojego błogosławieństwa, jeśli nie podejmujesz kroków wiary…

 

Poszerzenie wpływu,  poszerzenie przywództwa według Jossy Chacko rządzi się następującymi zasadami

 

1.Poszerzaj wizję. Inwestuj wszystkie swoje talenty. Bezpieczeństwo nie jest twoim sprzymierzeńcem. Sprzymierzeńcem jest Bóg, który zajmie się tą sferą, gdzie potrzebny jest cud.

 

2. Udzielaj ludziom odpowiedzialności. Działania jak i ich rezultaty, tak jak w biblijnej przypowieści, są w rekach sług. Sukces przywódcy zależy od umiejętnego wybrania liderów i delegowania odpowiedzialności.

Tu także jest ryzyko porażki i zawodu. Liderzy są jak rusztowanie budowli, dlatego o właściwym wyborze człowieka powinien decydować jego charakter, a nie posiadana wiedza.

 

W Empart Inc,  liderzy przez 12 miesięcy mieszkają w małych grupach i uczą się właściwych relacji, aby z czasem przewodzić przez towarzyszenie. Naśladując Jezusa.

 

Na tym etapie potrzebne jest też uzgodnienie oczekiwanych rezultatów i sposobów mierzenia realizacji wizji.

 

3.Zgadzaj się na ryzyko. Zacznij realizować swoją wizję, gdy nie jesteś jeszcze gotowy. Nigdy nie będziesz gotowy w 100 %, jeśli nie zaczniesz i nie uczynisz miejsca na Boże działanie.

  • Nie pozwól, aby strach przed utratą tego, co masz, ograbił cię z tego, co Bóg ma dla Ciebie.
  • Bezpieczeństwo i wygoda są wrogiem w realizacji wielkiej wizji
  • Zwiększaj swoją odporność na niewygodę i ból

 

4.Podejmij decyzję

Świat potrzebuje Ciebie. Twoich talentów.

 

 

Bóg czeka, że je zainwestujesz i pomnożysz tutaj.

Niebo ich nie potrzebuje