26 września w Centrum Misji Afrykańskich, mieliśmy niezwykłą okazję poprowadzić zajęcia z przywództwa Servant Leadership. To był niezwykły czas z ludźmi pełnymi pasji. Spotkaliśmy 25 liderów z całej Polski.

Szkoła Przewodzenia i Służby to 12 miesięczny program rozwoju liderów. W trakcie programu uczestnicy korzystają z warsztatów, indywidualnych sesji mentoringowych, spotkań w podgrupach i telekonferencji.

Zaprojektowaliśmy 8 godzinną ścieżkę rozwojową, podczas której:

  1. Pracowaliśmy z uczestnikami warsztatów nad zrozumieniem czym jest przywództwo chrześcijańskie w ujęciu  „ Servant Leadership”
  2. Omówiliśmy drogę jaką przebiega nasza transformacja w trakcie powołania i bycia w roli Sługi.
  3. Poszukiwaliśmy różnicy jaką sprawia Lider gdy jest „ Servant Liderem”
  4. Omawialiśmy 4 fundamentalne wartości w przywództwie Servant Leadership, którymi są: pokora, zaufanie, odpowiedzialność i równowaga.
  5. Pogłębialiśmy zrozumienie tego jak utrzymać i rozwijać pokorę, zaufanie, współodpowiedzialność, równowagę?
  6. Poznaliśmy 11 najważniejszych cech charakteru Lidera.

Jeśli chcesz poznać szczegóły znajdziesz je poniżej:

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Przewodzenia-i-S%C5%82u%C5%BCby-2329865270381297