Bloki tematyczne Studiów Podyplomowych Coaching i Mentoring
które odbyły się w okresie styczeń 2014 – styczeń 2015
Prowadzący : Magdalena Kamińska Coach ICC, Mentor

IMG_20160504_203535_edit
IMG_20141025_171126IMG_20141025_171037IMG_20141025_160507IMG_20141025_160610IMG_20141025_171105

IMG_20140524_104733_editIMG_20140607_153838Ząbki-20140126-00142

1 Moduł – Od Mistrza do Inspiratora – Interaktywny wykład i
dyskusja wprowadzająca w zagadnienie 4 h

Czym jest sztuka Właściwej Rozmowy?

Miejsce coachingu i mentoringu w zespołach, służbach, biznesie

Filary i różnice w coachingu i mentoringu

Definicje mentoringu i coachingu a duszpasterstwo; terapia i inn

Rodzaje coachingu oraz mentoringu

2 Moduł – Proces mentoringu i coachingu – Seminarium 5 h

Proces coachingowy i Cykl coachingowy
Elementy sesji coachingowej oraz spotkania z mentorem
Struktura rozmowy coachingowej wg Grow, Score, Co-Active Coaching; Model coachingu Narzędziowego
Otwieranie i zamykanie relacji coachingowej
Efektywność coachingu i superwizja w coachingu
Style Uczenia się osób dorosłych; cykl Uczenia się D.A. Kolba

3 Moduł -Praca z Informacją Zwrotną w mentoringu i coachingu– warsztaty 5 h

Nauka udzielania konstruktywnej i wspierającej informacji zwrotnej z zangażowaniem perspektywy klienta
Wspieranie informacją zwrotną
Rodzaje informacji zwrotnej
Zasady udzielania informacji zwrotnej
Warsztaty praktyczne udzielania informacji zwrotnej
Obserwacja w procesie udzielania informacji zwrotnej

4 Moduł – Metody i narzędzia pracy coacha oparte na demonstracji poszczególnych narzędzi
oraz doświadczeniu uczestników – 30 h

Słuchanie i zadawanie pytań
Sposoby formułowania celów
Rodzaje pytań w coachingu
Ćwiczenia stawiania pytań
Wartości
Przeformułowanie w rozmowie
Słuchanie i obserwacja
Perspektywy
Odkrywanie zasobów
Narzędzia w pracy coacha i mentora
Zmiana w coachingu , znaczenie oporu i obaw
Praca z przekonaniami i obawami powstrzymującymi klienta przed działaniem
Kotwice, metafory, intuicja
Extender Disc, Mbti, Firo-B, Ocena 360- sposoby diagnozy potencjału osobistego
Zadania w coachingu
Zagrożenia i wyzwania w coachingu
Etyka i wartości w coachingu.

5 Moduł – Proces coachingu -warsztat w parach coachingowych ; samodzielne prowadzenie sesji
coachingowych w z dostępnym wsparciem trenerów, 15 h w pierwszym semestrze

Uczestnicy tworzą pary, które regularnie ćwiczą prowadzenie rozmów coachingowych,
spotykając się osobiście lub pracując na odległość. Zapewnia to warunki do
uzyskiwania wartościowej informacji zwrotnej.

6 Moduł – Proces coachingu -warsztat w parach coachingowych ; samodzielne prowadzenie
sesji coachingowych w z dostępnym wsparciem trenerów, 25 h w drugim semetrze.

Zapraszamy