To był rok….

Z nadzieją wchodzimy w kolejny, już piąty, rok działalności Leaderstyle. 

Naszą pracę dedykujemy  liderom,  przywódcom, społecznościom.  Z wdzięcznością patrzymy na to, co udało nam się do tej pory i stale zyskujemy apetyt na więcej…

Zespół Leaderstyle poprowadził w 2018r. warsztaty budowania misji i wizji zespołu i opracowania przymierza braterskiego, innymi słowy, budowania zrębów kultury organizacyjnej. Cieszymy się z rezultatów obserwowanych z perspektywy miesięcy. Istotna i bardzo potrzebna okazała się pomoc liderom poprzez prowadzenie procesów coachingowych w celu zdiagnozowania obecnej sytuacji i objęcia nowych poziomów osobistego przywództwa.

Podsumowując, w 2018r mamy za sobą kilkanaście dni szkoleniowych, kilkadziesiąt godzin indywidualnego coachingu.

Nasza liderka Magdalena Kamińska jest autorką programu i wykładowczynią  studiów Coaching i Mentoring na WSTS w Warszawie. Ubiegły rok przyniósł zakończenie trzeciej edycji studiów, w tym roku rozpoczyna się kolejna.

Na stronie www.Leaderstyle.pl zamieszczamy wartościowe dla liderów teksty, recenzje książek i wydarzeń. Prowadzimy tam dwa cykle: Więcej niż mentor – wywiady z wybitnymi liderami pokolenia i cykl Pioneering Culture – o nowych, świeżych inicjatywach pionierów.

Na naszej stronie znajdziecie także zaktualizowaną ofertę szkoleń dla liderów, wkrótce pojawi się też oferta dla społeczności lokalnych i organizacji non-profit.

2018 r to także czas własnej nauki. Jesienią nasz zespół uczył się facylitacji. Byłyśmy uczestnikami najważniejszych wydarzeń kierowanych do liderów, m.in. GLS.

Podsumowując mijający rok, zastanawiamy się, czy można by więcej i lepiej. Pewnie tak, ale mijający rok przyniósł też trudne momenty. W życiu rodzinnym i zawodowym cyklicznie pojawiają się okresy „burzy i naporu”.  

Z radością, nadzieją i wdzięcznością przyjmujemy fakt, że do naszego zespołu dołączają kolejne osoby. Nasz zespół zasiliły trzy nowe osoby. Mamy też  powiększające się grono współpracowników: szkoleniowców, autorów. W 2018 roku przeprowadziłyśmy 15 dni szkoleniowych dla zespołów liderskich i 25 sesji coachingowych dla przywódców, liderów, ludzi wpływu.

 

Jesteśmy dla Was.

 

Dziękujemy sympatykom, współpracownikom, czytelnikom za wspólny rok. Życzymy, aby nadchodzący był rokiem zacieśniania więzi z Bogiem, z ludźmi. W kościele, w rodzinie, wspólnocie.