„Przemieniające uczniostwo” – taki tytuł miało zorganizowane przez pastora Wojtka Kowalewskiego z Instytutu Rozwoju „Złote Jabłko”szkolenie dla liderów. Miejscem spotkania stał się Chrześcijański Ośrodek w Radości. Wykładowcy przyjechali do Polski z Downline Institute w Little Rock, ośrodka specjalizującego się w szerzeniu zasad biblijnego uczniostwa w Stanach i na całym świecie.

 

 

Celem szkolenia było przypomnienie biblijnych zasad uczniostwa, ale także zachęta i pomoc do praktyki przynoszącej efekty. Dwa dni wykładów, dyskusji, były też okazją do dzielenia się własnymi doświadczeniami, wymianą pomysłów, zawiązywania nowych relacji.

 

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody…” ten Wielki Nakaz Misyjny (Mt 28.19) jest daleko więcej niż wezwaniem do głoszenia Ewangelii.

 

Przyjęcie własnych uczniów ma głęboko relacyjny wymiar i wiąże się z zaangażowaniem własnego czasu, wysiłku, wiedzy, doświadczenia i zaproszeniem do uczestniczeniu we własnym życiu. Zgoda na bycie dostępnym w każdym czasie, bycia obserwowanym w różnych sytuacjach. To jest inwestycja w Królestwo.

Apostoł Paweł, swojemu uczniowi Tymoteuszowi, zalecał, aby dobierał sobie na uczniów ludzi godnych zaufania i jednocześnie gotowych przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym.

W ten sposób działa zasada pomnażania w Królestwie.

 

 

Downline Institute opracował następujące zasady praktycznych kroków czynienia uczniami:

 

 

  • Spotkaj swoich przyszłych uczniów w miejscach, gdzie przebywają.
  • Zacznij nauczanie od małych kroków i stopniowo podnoś poprzeczkę.
  • Skup się na relacji. Uczniostwo wymaga czasu.
  • Nauczaj zmiany życia. Uczniostwo to nie tylko przekazywanie wiedzy.
  • Rozciągaj swoich uczniów, aby mogli iść w nieznane dotąd obszary.
  • Zapoznaj swoich uczniów z ludźmi godnymi zaufania.
  • Nauczaj tak, aby twoi uczniowie stali się liderami przyszłości.
  • Stwórz swój plan nauczania, swoje podstawy programowe.

 

Kieruj się miłością. Miej cierpliwość, wytrwałość. Doświadczysz cierpienia.

Masz jednak obietnicę: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28.20)