Studia Podyplomowe „Coaching i Mentoring”, Wyższa Szkoła Teologii Społecznej