Coaching i Mentoring to Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Teologii Społecznej
prezentujace zagadnienia coachingu i mentoringu w podejsciu chrzescijańskim.

RODZAJ STUDIÓW: 2-semestralne studia podyplomowe
TRYB STUDIÓW: studia niestacjonarne
WST Coaching i Mentoring
Prowadzący: Magdalena Kamińska Coach ICC

Mentorem, zostaje osoba z bagażem doświadczeń w danej dziedzinie, ciesząca się autorytetem
wśród otaczających ją ludzi, która jednocześnie posiada odpowiednie kompetencje, aby
skutecznie przekazać wiedzę, lub ukierunkować daną osobę.

Coachem jest człowiek który wspiera klientów w procesie realizacji celów. Prowadząc proces
coachingu i poszczególne sesje coachingowe -coach zadaje pytania oraz stosuje ćwiczenia odpowiednie
dla rozwoju i zmiany klienta.

Celem studiów jest poznanie i wykorzystywanie w praktyce metod i technik pracy z ludźmi,
które służą aktywnemu wspieraniu w rozwoju potencjału ludzi i roli którą pełnią. Aby swobodnie
prowadzić procesy coachingowe i mentorskie oraz sprawnie nimi zarządzać, wskazane jest wyposażenie
w potrzebne ku temu konkretne umiejętności, które można rozwinąć podczas Studiów Podyplomowych.

Dzięki warsztatowej formule spotkań każdy uczestnik Studiów ma okazję praktykować prowadzenie
sesji coachingowych i mentoringowych. Uczestnicy uczą się prowadzenia sesji coachingowych/ mentoringowych
oraz wykorzystania odpowiednich narzędzi i ćwiczeń.

Formuła spotkań to : wykład, indywidualne sesje coachingowe, superwizja sesji, interaktywne warsztaty, symulacje, case study, ćwiczenia.

Absolwent będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznie każdej sferze życia osobistego i zawodowego.
Absolwent będzie mógł poruszać się na ścieżce zawodowej jako przyszły coach, mentor,

doradca wykorzystujący umiejętności coacha / mentora, trener szkoleniowy, czy manager, przywódca, nauczyciel.

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA

Miejsce coachingu i mentoringu w zespołach, służbach, biznesie
Filary i różnice w coachingu i mentoringu
Etapy budowania relacji z klientem
Słuchanie i zadawanie pytań
Rodzaje pytań w coachingu
Cykl uczenia się D.A. Kolba
Narzędzia w pracy coacha i mentora (Metafory, Koło Życia, Siatka Celów, Action Plan i inne)
Zmiana w coachingu, znaczenie oporu i obaw
Proces coachingowy i cykl coachingowy
Struktura rozmowy coachingowej według modelu GROW Otwieranie i zamykanie relacji coachingowej
Zagrożenia i wyzwania w coachingu
Praca z przekonaniami i obawami powstrzymującymi klienta przed działaniem
Elementy sesji coachingowej oraz spotkania z mentorem
Etyka i wartości w coachingu

Studia Podyplomowe

Coaching i Mentoring

couch-copy(1)

IMG_20141025_160657