Odwołuj się do Wizji sporadycznie a zobaczysz jak stanie się ona nudnym, nic nie znaczącym frazesem.

Wygłaszaj „Wizję” w długim  monologu a zobaczysz jak ludzie przestaną mieć ochotę z tobą rozmawiać.

Pozostaw Wizję jedynie w sferze haseł, nie wdrażaj jej w swoim codziennym działaniu a zobaczysz podwójne standardy w wielu miejscach twojego zespołu.

Postaw wizję PONAD ludzi a zobaczysz jak odchodzą.
Nigdy nie pytaj „Jak rozumiecie wizję ?” a usłyszysz jak wiele historii jest na jej temat.
Często zmieniaj wizję a zobaczysz jak zespół przestaje Ci wierzyć.

 

Źródło  zdjecia Flickr Cloudwhisperer