W marcu zespół Leaderstyle odwiedził kościół Centrum Ewangelii.

 

Wychowałam się duchowo w tej wspaniałej wspólnocie.  I choć obecnie mieszkam w Warszawie od 20 lat, z wielką radością poprowadziłyśmy razem z Hanną Tarnawską warsztat dla tamtejszego zespołu. Skupialiśmy się na roli zachęcania, słuchania, korekty w pracy duszpasterskiej i liderskiej.

W niedzielę na nabożeństwie opowiedzieliśmy co to znaczy, że kościół jest nazwany solą ziemi.Wykład mówił o roli kościoła w mieście i naszym potencjale, który mamy od Boga. Dzieliłyśmy się inspirującymi historiami z całego świata. Były to historie „słonych chrześcijan” z wielu miejsc świata, wywierających wpływ na świat i ludzi potrzebujących przemiany i Boga.

Dziękujemy za Zaproszenie i wspaniały czas.

 

Do zobaczenia !