Kim są, a kim nie są dziś prawdziwi uczniowie Jezusa? Jak rozpoznać z czym właśnie się zmagam jako uczeń Chrystusa?  pisze Anna TomczykJak dotrzeć do skarbca duchowych darów i nie przegapić własnego powołania? Jak nie ulec zniechęceniu, gdy piętrzą się trudności, a owoce nie są takie, jakich się spodziewałem?

W niniejszej książce Walter A. Henrichsen w sposób szczery i szczegółowy przedstawia poszczególne etapy stawania się dojrzałym chrześcijaninem i towarzyszenia nowemu uczniowi w stawaniu się naśladowcą Chrystusa.

Na uwagę zasługuje przejrzyste i syntetyczne podejście autora do zagadnień związanych z właściwym stawianiem przez ucznia poszczególnych kroków na drodze do dojrzałości.

 

 

Uczniostwo, wzorowane na mentorskim przykładzie Jezusa i Jego relacji  z najbliższymi towarzyszami Jego ziemskiej wędrówki, to cykl nieuniknionych etapów, które, następując kolejno po sobie, prowadzą do wyposażenia ucznia w zdolność pomnażania uczniów – gdyż „Boża ekonomia”, jak zauważa autor, to nie dodawanie, ale pomnażanie. To pozwala dostrzec wspaniałomyślność Bożego planu, w którym rosnąc duchowo i wydając owoce wiary, stajemy się częścią Bożego planu zbawienia obejumującego swoim zakresem cały świat.

I choć w książce odnajdziemy wiele przykładów wyzwań i trudności, jakie stanowią niezbędny element przezwyciężania samych siebie i uczenia się zależności od Boga, autor nie pozostawia nas w tym miejscu, ale wskazuje na wielką zachętę płynącą ze świadomości naszego powołania i stawania się coraz bardziej wyposażonym do czynienia innych naśladowcami Jezusa:

 

 

Życie ucznia posiada głęboki sens, jest on bowiem zaangażowany w najbardziej satysfakcjonującą i pasjonującą działalność, z jaką można zetknąć się w życiu, mianowicie w przemienianie ludzi na podobieństwo Jezusa Chrystusa.” (str. 156)

 

 

Co istotne, W.A. Henrichsen nie unika tematów trudnych i często marginalizowanych, a jednak niezbędnych do prawidłowego wzrostu i wydawania owoców – jak choćby kształtowanie w sobie gotowości nie tylko do odpierania ataków, ale do „prowadzenia czynnego ataku” z przekonaniem i wizją celu. Bo „kształtować znaczy wzrastać, zaś wzrastać znaczy powiększać swoje możliwości.” (str. 145).

Demaskując pułapki poprzestawania na zadowoleniu z pewności własnego zbawienia, autor odważnie, ale i z pełną troski refleksją, obnaża słabe punkty współczesnego chrześcijaństwa, takie jak np. unikanie towarzystwa osób duchowo zgubionych. Napomina i zachęca, aby „za przykładem Mistrza stać się „przyjacielem celników i grzeszników”, ubolewając, że „zbyt wielu ewangelicznych chrześcijan rozumie ‘oddzielenie się od świata’ jako oddzielenie od ludzi tego świata. Tymczasem głoszenie Ewangelii rozpoczyna się od przyjaźni z tymi właśnie ludźmi.” (str. 62)

Wyeksponowanie często pozostających w cieniu obszarów uczniostwa, które okazują się kluczowe dla prawidłowego rozwoju i wydawania owoców jest tym, co czyni z niniejszej książki rzetelny przewodnik po szczeblach duchowego wzrostu.

 

 

Całości dopełniają przeplatające się z systematycznym podejściem do uczniostwa osobiste obserwacje autora, wzbogacone wieloma przykładami inspirowanymi życiem.

Dzięki nauczaniu płynącemu z Biblii oraz z życia, ta pozycja może stać się kluczowym przewodnikiem na drodze do rozpalenia w chrześcijanach pragnienia gorliwego wypełniania powierzonej im przez Jezusa misji, jak również cennym narzędziem w przezwyciężaniu szeregu kryzysów dotykających wielu naśladowców Jezusa, niezależnie od ich „stażu wiary” i pełnionej służby w kościele.

 

 

To z pewnością znakomita lektura dla każdego, kto w sposób nieprzerwany i uporządkowany pragnie rozwijać się w misji „tworzenia uczniów” i poszukuje bliblijnych i praktycznych odpowiedzi na pytania, jakie na poszczególnych etapach rozwoju zadaje sobie zarówno uczeń, jak i jego duchowy przewodnik.

 

 

Recenzję przygotowała Anna Tomczyk Zespół Leaderstyle